Generalforsamling Hornsherred Rideklub

24. januar 2018 Klokken 19:00 I rytterstuen, Kirkevej 20, 3630 Jægerspris, skriv gerne i kommentar om du deltager så vi ved hvor meget kage vi skal bage.

...
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens velkommen v. Heidi Hemmingsen 2017
4. Stævne beretning for 2017 v. Zandra Hjort samt cafe beretning v. Annette Jørgensen
5. Revideret regnskab for 2017 forelægges til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontigent for 2018.
7. Valg:

-Formand Heidi Hemmingsen ikke på valg

- Næstformand Zandra Hjort ikke på valg

-kasserer Camilla, ikke på valg
- Sekretær: Lis Jørgensen ikke på valg

-Medlem Josefine Snæbum ikke på valg

 

Supplant Mette Grosset samt Sandre Simonsen træder ud af bestyrelsen

Der skal vælges 2 suppleanter


8. Aktiviteter 2018 - det kommende år v. Josefine og Heidi


9. uddeling af pokaler - championater
10. valg af revisor
11. evt.

Du kan kun stemme hvis du er medlem af klubben.

Punkter til dagsorden skal sendes til hornsherred@live.dk senest d. 6. januar 2018

 

 

 

 

        
 

 

       


     
 
 
 
     
          

 

 


     

Bliv ven med os på facebook:

www.facebook.com/hornsherredrideklub

Hornsherred Rideklub HHR
Kirkevej 20
3630 Jægerspris
Tlf. 21454104
   

HHR Cup 2014


Ide kassen..........
🤪
Har du forslag eller ideer til aktiviteter så skriv en mail til hornsherred@live.dk