Stævne info* Stævnefotograf: se billederne fra stævet d. 24 og 25 september på
www.fabler-foto.dk

Overskrift 1

kategorisering i springning

Dansk Ride Forbund indfører rytterkategorier i springning pr. 1/1-2010. Læs mere om Rytterkategorisering i springning

Springning efter stjernesystemet

Dansk Ride Forbund indfører springning efter stjernesystemet. Systemet indføres sammen med reglementet pr. 1. april 2010. Læs mere om det herunder:

Springning efter stjernesystemet for pony

Springning efter stjernesystemet for hest

 

http://www.rideforbund.dk/drffiles/synkron-library/ridesport/spring/Rytterkategorisering%202010.pdf

 

Nye dressurprogrammer

De nye dressurprogrammer er nu klar og træder ikraft 1.1.2009.
Se mere information på www.rideforbund.dk

Vigtigt! Ny reglementsændring pr. 1. maj 2008

Reglementsændring vedrørende brug af sikkerhedsgodkendt ridehjelm.

På baggrund af anbefalinger fra sikkerhedsudvalget har Dansk Ride Forbunds bestyrelse vedtaget, at pr. 1. maj 2008 skal reglementet vedrørende påklædning og optømning ændres således, at sikkerhedsgodkendt ridehjelm skal bæres, når man færdes til hest.

Almindelige bestemmelser pkt. 151 ændres således til:

”Uanset bestemmelserne i de respektive disciplinafsnit, er sikkerhedsgodkendt ridehjelm (jf. bilag 1.9) obligatorisk under hele stævnet og på hele stævnepladsen for ryttere der færdes til hest.

Ved dressurstævner er sikkerhedsgodkendt ridehjelm obligatorisk under hele stævnet og på hele stævnepladsen for ryttere, der rider sværhedsgrad 0 til 2. For ryttere, der rider sværhedsgrad 3 er det valgfrit, om der anvendes sikkerhedsgodkendt ridehjelm eller stiv hovedbeklædning. Ved sværhedsgrad 4 og derover skal anvendes stiv hovedbeklædning.

Overtrædelse af ovenstående regler vedrørende hovedbeklædning medfører advarsel i henhold til stk. 178.2.2

Øvrige bestemmelser for rytterens påklædning og hestens opsadling og optømning er fastsat i de respektive disciplinafsnit.”


Ansvarsforsikring

Fra den 1. juli 2008 skal alle hesteejere have en ansvarsforsikring, som dækker de skader, som din hest eller pony påfører andre mennesker og ting, når den er løsgående. Den nye regel kan findes i lov om hestehold. Ansvaret for ejeren, er det, der kaldes objektivt, og det er derfor uden betydning, om skaden er hestens eller ejerens skyld. Ansvaret minder om det, der kendes for hunde.

En løsgående hest er efter loven f.eks. en hest, som river sig løs, når den bliver trukket. Det er også en hest, som smider sin rytter af og løber væk. Det er heste, som går løs i en indhegning og heste, som stikker af fra fold eller i stalden f.eks. går ud af boksen eller vaskeboksen.

Ansvaret efter den nye lov kan være dækket af en eksisterende familieforsikring eller af en anden forsikring f.eks. sygeforsikring eller lign. for hesten. Men alle bør alligevel snarest kontakte deres forsikringsselskab for at sikre, at der er den rigtige forsikring af ansvaret fra 1. juli 2008.

Nærmere oplysninger omkring den nye regel kan findes i Ridehesten for juni 2008 og f.eks. på www.dansk-hesteforsikring.dk