Indmeldelsesblanket

Beløbet kan overføres til HHR´s konto:

Reg. 1342 konto nr. 0425 6052 71 husk at skrive navn på hvem indbetalingen gælder for.

 

 

Indmeldelse i HHR

Skriv til hornsherred@live.dk

Fornavn *
Efternavn *
Adresse *
Postnummer *
By *
Fødselsdato *
Telefonnr. *
em@il *
Dato for indmeldelse *
Medlemsskab

 Familie                                  

 
Medlemskab uden ridning
 

Priser:

               Junior         Senior

½ årligt   200 kr.        275 kr.

Årligt      350 kr.        450 kr.

Passivt medlemskab/støtte medlem 100 kr.pr.år

Familie medlemskab1 (1 voksen og 1 barn under 18 år) 500 kr. pr.år Spar 300 kr.

Familie medlemsskab2 (1 voksen og 2 børn under 18 år) 800 kr. pr. år Spar 350 kr.

Familie medlemsskab3 (2 voksne og 2 børn under 18 år) 1.000 kr. pr. år Spar 600 kr.

Familie medlemsskab4 (2 voksne) 750 kr. Spar 150 kr.

Kontingenterne løber fra 1/1 - 31/12, såfremt man vælger et helårsmedlemsskab. Vælger man et halvårsmedlemsskab, løber det fra hhv. 1/1-30/6 eller 1/7-31/12

 


                       

 

      

  
Udmeldelse skal ske med 3. måneders opsigelse, der tilbagebetales ikke kontingent.
Ved familiemedlemsskab skal alle bo på den samme adresse