Generalforsamling 2019

Generalforsamling Hornsherred Rideklub/Lundehøj

Græse Bygade 28
3600 Frederikssund
 
23. januar 2019
 
19:00
 
 
1.Valg af dirigent.
2.Valg af referent.
3.Bestyrelsens velkommen og beretning og fremtid v. Heidi Hemmingsen og Nina Faxe
4.Revideret regnskab for 2018 forelægges til godkendelse.
5.Fastsættelse af kontigent for 2020.
6.Valg
 
 
-Formand, vælges direkte på generalforsamlingen
 
Øvrige:
 
- Næstformand
-kasserer
- Sekretær:
- Mdlem
-Medlem
 
1. Supplant
2. Supplant
 
7. Valg af revior
8. Uddeling af pokaler
9. Evt
 
Du kan kun stemme hvis du er medlem af klubben.
 
Giv gerne besked om du deltager på sms til 21454104

Generalforsamling 2017/2018

Referat

 

Hornsherred Rideklub Generalforsamling d. 24/1-2018.

 

Dirigent: Sine Jonassen

Referent: Camilla Møller-Larsen

 

 

Intro ved Formand Heidi Hemmingsen.

 

 • Travlt og hårdt stævneår 2017

 • Knap så mage stævner i 2018

 • Hjælperliste svært at få dækket

 • Fantastisk bestyrelse, alle hjælper alle.

 • Meget kritik på facebook, hårdt at lægge ryg til

 • Husk det er frivilligt arbejde der ydes!

 • Mere fokus på kurser, clinic´er, foredrag osv.

   

  Stævneberetning v. Zandra Hjort

   

 • Mange stævner

 • Mange starter, det er gået rigtig godt.

 • Ærgeligt med aflysning af klubmesterskab pga. vejrforhold.

 • 80 års Jubilæum gik rigtig godt.

   

  Café beretning v. Annette Jørgensen.

   

 • Går rigtig godt.

 • Forsøg med sundt mad går med små skridt, folk ønsker primært det vanlige udbud.

 • God stemning – glade mennesker som nyder caféen.

 • Nita hjælper meget i caféen og det er dejligt -  flere hjælper er søde til også at give en hånd.

 • God succes med en god (lidt dyrere) kaffe, folk er glade for det.

 • Indtjening har været lidt lavere i 2017, skyldes både åbent hus hvor der blev serveret en del gratis og det aflyste stævne.

   

  Heidi gennemgår regnskab.

   

 • Et lille overskud.

 • Regnskab er godkendt.

   

  Fastsættelse af kontingent for 2018.

   

 • Vi fortsætter samme kontingent takster.

   

  Valg af 2 suppleanter.

   

 • Rikke Sylvest er enstemmigt valgt

 • Sascha Norsbo er enstemmigt valgt

   

  Aktiviteter i 2018 – det kommende år v. Josefine og Heidi.

   

   

   

 • Der har været Distriksmøde, HHR har fået godkendt følgende datoer for stævne.

 • Åbent hus d. 8 April

 • Klubstævne d. 5+6 Maj

 • Klubstævne d. 16+17 Juni

 • Klubstævne d. 16+17 Juli (ændres måske til C-stævne) med klubklasser

 • Klubmesterskab d. 25+26 August.

 • Planlægger pt nye arrangementer i løbet af året, Kurser, foredrag, evt. samarbejde med Martin Holfelt (JET) om nogle fælles arrangementer.

 • Bemer foredrag – Stor tilslutning

 • Evt. foderforedrag fra Saracen

 • Planlægger pt Dressurkursus med Rune Willum

 • Evt. Springkursus

   

  Uddeling af Pokaler – Championater 2017.

   

  Dressur på Udebane – Emmasofie Clausen

  Dressur på Hjemmebane – Josefine Snæbum

  Spring på Udebane – Nadja Hegnbo

  Spring på Hjemmebane – Sascha Norsbo

   

  Military – Nadja Hegnbo

  Jagt – Sandra Simonsen

   

  Fald af pokal – Sascha Norsbo

   

  Tillykke til Championats vinderne.

   

  Valg af Revisor.

 • Sascha Norsbo Enstemmigt valgt

 • Regnskab for 2017 er godkendt.

   

  Evt.

   

 • Foreslag til fornyelse af facebook/hjemmeside

 • Ønske om mere gennemsigtighed i bestyrelsen.

 • Foreslag om juniormedlem i bestyrelsen

 • Foreslag om klubtøj

Generalforsamling 2016/2017

     

􀀪􀁑􀁔􀁐􀁕􀁊􀁇􀁔􀁔􀁇􀁆􀀂􀁔􀁋􀁆􀁇􀁍􀁎􀁗􀁄􀀂􀀏􀀂􀀩􀁇􀁐􀁇􀁔􀁃􀁎􀁈􀁑􀁔􀁕􀁃􀁏􀁎􀁋􀁐􀁉􀀂􀀂


Referat - 26.01.17

          


Dirigent: Sandra Simonsen

Referent: Josefine Snæbum


      

Intro v. Heidi Hemmingsen

 

 

 

- Husk at hjælpe hinanden

 

 

Stævneberetning v. Zandra Hjort

 

 

 

- 11 stævner i 2016        


- Volkswagen Cup


- Pegasus Cup


- Distriktsstævner - Vi har ansøgt 2 Dressurstævner på C-plan

 

 

 

Det kræver meget at afholde Cups

 

(H.Hemmingsen): Det er velkomment at folk kommer med ideer i forhold til hvordan vi skal afholde

 

de forskellige stævner.

 

 

Cafeen - Beretning v. Annette Jørgensen

 

 

 

- Fungerer godt


- Sund mad - Det er ikke det folk vil have - stadig på forsøgsbasis.


- God omsætning


- Altid brug for hjælp, også i “Før stævne-situationen”.


- Input, Sparring for Cafeen, så der kan komme nye ideer og gode tiltag.

 

 

 

Spørgsmål: Cafeen står på hjælperlisten? Ja.

 

 

Sponsorudvalget - Beretning v. Sascha Norsbo

 

 

 

- Standardmail - udarbejdet af Sascha Norsbo


- Samlet meget ind (Te).


- Der skal findes sponsorer i Januar, da firmaer uddeler deres “Sponsorater” ud i Januar.


- Det skal informeres til Sascha når man får et sponsorat


- Husk at takke sponsoren-klistermærke (For at vi kan takke vores sponsoren)


 

 

 

Økonomi - Beretning v. Anja Reimann

 

 

 

Se Bilag - Ret fint overskud

 

Nyt dommer-hus til udendørsdressurbanen 2500,-

 

 

 

Plan om brug af overskud:

 

- Betale lånet af.

 

Regnskabet er Godkendt.

 

 

Fastsættelse af kontigent for 2017

 

 

 

Indsigelser til familiekontingent ændring - Ingen indsigelser.

 

 

- Anbefal en ven - Skaf et medlem - få et gavekort.


 

 

 

Valg:

 

Bestyrelsen:

 

 

 

Næstformand: Zandra Hjort - Enstemmigt genvalgt som næstformand.

 

Kasserer - Camilla Møller-Larsen - Enstemmigt valgt som kasserer

 

Sekretær - Lis Jørgensen - Enstemmigt genvalgt som næstformand

 

Bestyrelsesmedlem - Tine Clausen træder ud - Josefine Snæbum er enstemmigt valgt som

 

bestyrelsesmedlem.

 

Suppleant 1 - Mette Grosse er enstemmigt valgt som Suppleant

 

Suppleant 2 - Sandra Simonsen er enstemmigt valgt som Suppleant

 

 

Sponsorudvalg:

 

 

 

Sascha Norsbo (Formand - Koordinator - Skaffer)

 

Charlotte Paaske (Henter)

 

Mette Grosse (Henter)

 

Maria Keil - nyt medlem - (Skaffer)

 

Henriette Kidmose tager hovedgaden - samt spørge omkring emballage hos Pizzamanden.

 

 

Afvikling af klubmesterskab

 

 

 

Sascha N. - Spring - Afvikling som stilspring for hest og pony.

 

Dressuren bliver fortsat afholdt i en enkelt klasse.

 

Afstemning om startberettigelse:

 

Man skal have været medlem i min. 3 mdr. - Vedtaget ved flertal.

 

6 mdr.

 

1 år.

 

 

Hjælp til Stævnerne - Berettelse v. Tine Clausen

 

 

 

Ideer til at få folk til at hjælpe:


- Startberettigelse - Meld dig på hjælperlisten så må du starte - Ellers nægtes de start?


- Sascha - Gaver fra Pegasus - Hvis du hjælper, er der en chance for at kunne vinde noget.


- Doodle - For hjælperlisten.


- Svært med tidspunkter - Kæmpe puslespil.


- Kortere anmeldningsfrister - så startlisten og andet kan komme op.


Konklusion :


- Min 2 timers hjælp.


- Doodle System.


- Nægt dem start, hvis ikke de er på hjælperlisten.


 

 

 

Jubilæum

 

 

 

HHR 80 År, DRF 100 År.

 

Har i nogle ideer til hvordan vi kan fejre dette?

 

 

- Æresbånd - 80 år HHR


- Kagemands Cup - HoldCup - Vind en 80 års Kagemand


- Sandra har delt på FB omkring DRFs 100års


 

 

 

Pokalerne:

 

 

 

Husk at send ind til Championatslisterne - ALT GÆLDER - Skriv en mail til

 

hornsherredrideklub@live.dk

 

Check den opdaterede championatsliste på Hjemmesiden.

 

 

Tillykke Championats vinderne!

 

Valg af Revisor:

 

 

 

Sascha Norsbo er enstemmigt valgt som revisor.

 

 

Evt:

 

 

 

Ændring af pointgivning ved championatsdeltagelse for ponyer - flertallet har vedtaget dette, så de

 

følger de nye sværhedsgrader ifølge DRF

 

 

 

 

DAGSORDEN

 

Generalforsamling Hornsherred Rideklub                 

26. januar 2017             

19:00

 

 1. Valg af dirigent.
 1. Valg af referent.
 1. Bestyrelsens velkommen v. Heidi Hemmingsen 2016
 1. Stævne beretning for 2016 v. Zandra Hjort samt cafe beretning v. Annette Jørgensen
 2. Revideret regnskab for 2016 forelægges til godkendelse.
 3. Fastsættelse af kontigent for 2017.
 4. Valg:

-Formand Heidi Hemmingsen ikke på valg

- Næstformand Zandra Hjort ønsker genvalg

-kasserer Anja R. Sørensen, udtræder af bestyrelsen
- Sekretær: Lis Jørgensen ønsker genvalg

-Medlem Tine Clausen træder ud af bestyrelsen

 

Supplant Mette Grosset samt Josefine Snæbum Jørgensen ønsker genvalg

Der skal vælges, 1 kasserer, 1 bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter


8. Afvikling af klubmesterskab samt hvilke rytter må starte

 

9. Hjælp til stævnerne ved Tine Clausen

 

10. HHR´s 80 års jubilæum samt DRF 100 års jubilæum, evt tiltag


11. uddeling af pokaler - championater
12. valg af revisor
10. evt.

 • Championatslisten, forslag indsendt

  Du kan kun stemme hvis du er medlem af klubben.

2015/2016

Generalforsamling onsdag d. 27. januar 2016 klokken 19,

Kirkevej 20, 3630 Jægerspris 1. Valg af dirigent.

 

 1. Valg af referent.

 

 1. Bestyrelsens velkommen v. Heidi Hemmingsen 2015

 

 1. Stævne beretning for 2015 v. Zandra Hjort samt cafe beretning v. Henriette Kidmose
 2. Revideret regnskab for 2015 forelægges til godkendelse.
 3. Fastsættelse af kontigent for 2016.
 4. Valg:

-Formand Heidi Hemmingsen På valg

- Næstformand Zandra Hjort ikke på valg

-kasserer Camilla Breck, udtræder af bestyrelsen
- Sekretær: Lis Jørgensen ikke på valg

-Medlem Tine Clausen ikke på valg  

Der skal vælges 1 formand, 1 kasserer samt 2 suppleanter


8. Valg af cafeterieudvalg
9. uddeling af pokaler - championater
11. valg af revisor
10. evt.

Du kan kun stemme hvis du er medlem af klubben.

 

2015

Referat:

 

Emne        : Generalforsamling

Dato           : 22. januar 2015 kl. 19.00

 

Valg af dirigent

Alice Nielsen fik fornøjelsen

 

Valg af referent

Karin Sode-Hansen

 

Alice takkede for hvervet, og spurgte til om generalforsamlingen var indkaldt rettidigt iht. vedtægterne. Godkendt.  

 

Bestyrelsens beretning for år 2014

 

Formanden Heidi Hemmingsen bød velkommen og indledte med at takke for fremmødet.

 

Heidi oplyste, at Eyvin Falk stoppede midt i året, samt Pia Guldhammer og Anja Reimann Sørensen stopper nu.

 

Dressurudvalget bestod af Rikke Sode-Hansen, Freja Kruize, Celina Falk, Malou Guldhammer, Ida Therkelsen og Heidi Hemmingsen– det fungerede godt :-)

 

Springudvalget bestod af Anja Reimann Sørensen (evt flere??) – som halter – Heidi opfordrede MEGET til at

 

alle giver en hånd med, så det ikke er bestyrelsen alene, som står alene med opsætning samt nedtagning af spring.

 

I løbet af året er følgende arrangementer blevet gennemført :

 

Hestemassage v/ Kristina – rigtigt godt og lærerigt.

 

6. April – arbejdsdag – malet spring – igen en opfordring at alle giver en hånd med.

 

Åbent hus arrangement – Superflot show og stor tak til Anja, som havde lagt mange kræfter i

 

det samt stor succes med lotteri. Anja vælger at stoppe nu. – Lotteridelen skal den nye bestyrelse tage stilling til.

 

Opfordring hurtigere afvikling af lotteri og evt. en trækning mere eks. midt på dagen.

 

Ring og spring tilslutning er været stigende – men igen mangler bestyrelsen hjælpere…. Jo flere jo sjovere – des mere bliver der lavet :-)

 

Klubmesterskabet blev rykket til oktober og blev afholdt indendørs.

 

Visioner for 2015 er klubstævner – sjove arrangementer – stafet – etc.

 

Klubmestrene blev: 

 

Hest – Dressur  : Mathilde Kastrup Madsen på Tornado

 

Pony – Dressur          : Celina Falk på Karimh

 

Hest – Spring    : Brian Olsen på Ghost

 

Pony – Spring   : Freja Hjort på Laban (for tredje år I træk)

 

Stævne beretning v/Anja

 

Der er blevet afholdt :

 

4 distriktstævner – 1 – ring & spring – for pony samt hest – 2 stk c-stævner i dressur.

 

4 alm. ring & spring – 1 blev aflyst

 

2 klubstævner – 1 aflyst

 

1 c-stævne spring aflyst

 

Revideret regnskab v/Camilla

 

Regnskabet for 2014 - ser igen pænt ud. - Kr. 118.000,- er der kommet ind ved afholdelse af stævner.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Der er blevet brugt penge på programmet ”Dinero” samt support – Som har givet Camilla en stor hjælp i stedet for excel. Der er en udfordring omkring åbningsposten og det ”gamle lån” som support skal hjælpe Camilla med at få løst.

 

Der blev debatteret kontingent betalingsbetingelser – opsigelse – indmeldelse.

 

Indkomne forslag:

 

Championater til military samt terræn blev godkendt og DFR’s regler følges, på lige fod med dressur og spring championaterne.

 

Klubmesterpokalen:

 

3. år i træk, at det er samme klubmester, som opnår pokalen, får klubmesteren pokalen til evig eje blev godkendt.

 

 

Ændring af kontingent skal tages med til næste generalforsamling.

 

Valg:

 

Lis Jørgensen genvalgt

 

Zandra Hjort genvalgt

 

1 bestyrelsesmedlem

 

Tine Clausen blev valgt

 

2 suppleanter

 

1. suppleant: Carina Nordbrink Rosendal

 

2. suppleant: Kristina Månsson

 

Cafeteriets beretning v/Henriette Kidmose

 

Pænt overskud

 

Der er indkøbt skraldespande samt frituregryde.

 

Mette har lovet at hjælpe med at tilberede maden, og Henriette opfordrede til 1 ekstra medlem,

 

til indkøb samt stå i cafeen. Conny har lovet at give en hånd, når tiden tillader det.

 

Stor TAK til Henriette for den kæmpe indsats :-)

 

Dressurudvalg:

 

Rikke Sode-Hansen genvalgt

 

Celina Falk genvalgt

 

Mie Mellerup

 

Springudvalg:

 

Kristina Månsson

 

Anja Reimann Sørensen genvalgt

 

Udeling af pokaler:

 

Fald af pokalen                                             : Malene Paaske

 

Mest vindene på udebane          spring       : Freja Hjort

 

Mest vindene på udebane dressur             : Celina Falk

 

Mest vindene på hjemmebane spring         : Freja Hjort

 

Mest vindene på hjemmebane dressur      : Celina Falk

 

 

Evt:

 

Bestille ny pokal til spring udebane

 

Sponsor udvalg ind i bestyrelsen

 

 

Alice takkede for god ro og orden. Samt takkede bestyrelsen for deres kæmpe arbejde som har kostet sved, tårer og glæde.   

Generalforsamling torsdag d. 22.01.2015 klokken 19.00.
Forslag sendes til hornsherred@live.dk senest d. 10.01.2015

2014

Emne           : Generalforsamling

Dato             : 16. januar 2014

 

 

Valg af dirigent

Eyvin Falk fik fornøjelsen

 

Valg af referent

Pia Guldhammer

 

Bestyrelsens beretning for 2013

Formanden Heidi M. Hemmingsen bød velkommen og indledte med at takke for fremmødet. Især dejligt at se ”nye ansigter”. Bestyrelsen blev præsenteret.

 

Heidi fortalte kort om, hvad det vil sige at ”drive” en rideklub og hvad det kræver af indsatser. Der er ingen tvivl om, at det er benhårdt arbejde og at der er mange ”udfordringer” undervejs, men det er og skal også være SJOVT - og selvfølgelig allerhelst ende med nogle succes’er ifm. stævner og øvrige arrangementer.

 

Stor ros til bestyrelsen for at være aktiv og positiv omkring indsatserne igennem året.

 

Stævne beretning for 2013

Anja (næstformand) fortalte om årets stævner bl.a., at der blev gennemført 12 stævner og 3 måtte desværre aflyses (bl.a. pga. et stort stævne tæt på).

 

Der er med succes afholdt ”Ring og Spring” næsten hver måned fra april til oktober.

 

Halloween arr. og premieren på ”Julehygge” må også siges at ha’ været en succes J

 

Den årlige arbejdsdag blev også nævnt. Det er en vigtig dag for alle ”brugere” og ny dato planlægges med håb om stor opbakning. Jo flere jo sjovere – og jo mere når vi J

 

Stævner for 2014 er søgt hos DRF og tilbagemelding afventes.

Det populære ”Åbent Hus” arr. i april er i fuld gang rent planlægningsmæssigt. Der kommer senere info på hjemmesiden og facebook

 

Revideret regnskab for 2013

Camilla præsenterede regnskabet for 2013, hvilket må siges, at være super flot.
Kr. 100.000,- er der kommet ind for afholdelse af stævner
JJJ

 

Regnskabet blev godkendt

 

Det flotte resultat bekræfter præcis, at det virker med afholdelse af GODE stævner og jo større fokus på stævnerne jo større succes. Gode idéer (og gerne konstruktiv kritik så vi kan blive endnu bedre) er meget velkomne

 

Klubben har haft en kampagne i gang omkring at skaffe et nyt medlem mod et års gratis kontingent. Det blev en succes og antallet af medlemmer er stigende. Det håbes og anbefales at alle fortsat vil bidrage positivt til at skaffe medlemmer J

 

Tilskud fra kommunen er desværre faldende grundet særlige omstændigheder ifm. klubbens flytning. Der arbejdes ihærdigt på at få nedskrevet forbrugslånet – det lykkedes ikke sidste år, Heidi forsøger ihærdigt igen i år J

 

Der er et STORT ønske fra Camilla til et ”rigtigt” regnskabsprogram, således arbejdet med dette bliver hurtigere og mere effektivt. Ligeledes er der igen i år et ønske til en vandgrav. Bestyrelsen vender tilbage.

 

Der er kommet spørgsmål til eksistens af den tidligere aftale med OK-Benzin. Heidi kunne oplyse, at den ikke længere er eksisterende. Camilla vil gerne genoptage kontakten med OK-Benzin

 

Camilla søgte om en intern revisor – og Karin Sode Hansen meldte sig. Tak for det J

 

Behandling af indkomne forslag

Der er modtaget 2 forslag:

 

”Ring og dressur” stævner

Dressurkurser

 

Herudover kom endnu et par forslag frem:

Førstehjælpskursus (Pia undersøger stemningen for dette og kontakter Maria Nørgaard fra HorseTeam)

Kursus v/Suzanne Berdino (tidl. i Cirkus Berdino og nu bl.a. opdrætter af Araber-heste (Sara Andersen mailer info til Heidi omkring denne mulighed)

Kursus v/Hestedoktoren (fokus på miljøet)

 

Til info er der ”Massagekursus for heste” d. 2/2-2014 og der er fin tilslutning.
Se evt. mere på hjemmesiden.

 

Breddeaktiviteter v/Eyvin Falk

Eyvin har efter ønske været på inspirationskursus i ”Breddeaktiviteter”.

Det var meget interessant og især aktiviteten ”TREC”, som flere allerede kender. Endnu er der ikke mange klubber, der gennemfører disse aktiviteter, hvorfor et sådan stævne kunne være værd at overveje – såfremt der er stemning for det?!

Eyvin fortalte kort om indholdet - orienteringsridt på fx 7-9 km i behageligt tempo. Målet er at gennemføre øvelser som at ”gå over bro”, labyrintøvelser, ride under lavthængende grene mm. Disse øvelser skal udføres i god kombination mellem hestens reaktion og rytterens temperament. I dag er der 33 godkendte (DRF) øvelser. Både børn og voksne kan deltage. For at komme videre med idéen kom Eyvin med et forslag om, at vi kunne fylde et par biler d. 6. april og køre sammen til Nordøstsj. Rideklub, som gennemfører sådan en aktivitet. Meld gerne tilbage til Eyvin, om du er interesseret. I øvrigt yderligere inspiration ses på videoer hos DRF.

 

Valg i bestyrelsen

Heidi genvalgt som formand med 7 stemmer

Camilla genvalgt som kasserer med 7 stemmer

 

Velkommen til nye medlemmer:

 

Eyvin Falk er sekretær

Lis Jørgensen

Pia Guldhammer

 

Caféudvalget består af:

Henriette Kidmose (formand)

Mette Lynge

 

Dressurudvalget består af:

Rikke Sode-Hansen

Celina W. Falk

Malou Guldhammer

Freja Rose


Springudvalget består af:

Sara Andersen

Cecilie Haugaard

 

Breddeudvalget består af:

Eyvin Falk

 

Uddeling af pokaler for præstationer i 2013

 

Årets ”fald af-pokal” gik i 2012 til Freja Hjort og i år går den til:

 

Julie Nielsen – tillykke J

 

(Det skal nævnes, at Julie havde et rigtigt grimt styrt tidligere i år, men er heldigvis ok igen).

 

Mest vindende på udebane spring:

(2012: Freja Hjort)

2013: Freja Hjort med 192 point – tillykke J

 

Mest vindende på udebane dressur:

(2012: Signe Albeck)

2013: Celina W. Falk med 105 point – tillykke

 

Mest vindende på hjemmebane spring:

(2012: Sara Andersen)

2013: Freja Hjort med 53 point – tillykke J

 

Mest vindende på hjemmebane dressur:

 

(2012: Signe Albeck)

2013: Celina W. Falk med 49 point – tillykke J

 

De flotte pokaler blev uddelt – hjertelig tillykke alle sammen.

 

Evt.

Camilla gjorde opmærksom på, at der ikke længere sendes girokort ud på kontingent. Faktura skulle nu være sendt ud til alle – ellers giv hende besked. Indbetaling senest d. 31/1-2014

 

Der kom et ønske til, at vi ved stævner viser resultaterne på skærme. Camilla og Celina er SÅ rare at sponsorere en skærm hver – tak for det J

 

DRF – bemærk der er nyt reglement for både dressur og spring (fx nye regler på størrelsen af sporerne ved både klubstævner og distriktsstævner). Værd at vide så du ikke risikere at blive disket til næste stævne ….. Kan læses på DRF’s hjemmeside.

 

Der arbejdes på datoen for næste bestyrelsesmøde.

 

Tak for godt møde J

 Generalforsamling Torsdag d. 16. januar klokken 19, Kirkevej 20, 3630 Jægerspris klokken 19.
Forslag sendes til:

hornsherred@live.dk senest d. 10-01-2014


 1. Valg af dirigent.

 

 1. Valg af referent.

 

 1. Bestyrelsens beretning for 2013

 

 1. Stævne beretning for 2013

 

 1. Revideret regnskab for 2013 forelægges til godkendelse.
 2. Behandling af indkomne forslag.
 3. Treck Ved Eyvin
 4. Valg:

-Formand Heidi Hemmingsen På valg

- Næstformand Anja Reimann ikke på valg

-kasserer Camilla Breck, på valg
- Sekretær: Camilla Schmidt udtræder af bestyrelsen 

-Medlem Zandra Hjort ikke på valg, ønsker at fortsætte som suppleant    


 

-Suppleant Henriette på valg

Der skal vælges 2 nye medlemmer til bestyrelse samt 1 supplant

9.       Valg af cafeterieudvalg
10.     Valg af dressur udvalg, spring udvalg samt treck udvalg
10.     uddeling af pokaler - championater
11.     evt.

Du kan kun stemme hvis du har betalt kontingent.

Generalforsamling 2012

Generalforsamling Torsdag d. 22. marts klokken 19, Kirkevej 20, 3630 Jægerspris.
Forslag sendes til: hornsherred@live.dk senest d. 20-03-2013


 1. Valg af dirigent.

 

 1. Valg af referent.

 

 1. Bestyrelsens beretning for 2012

 

 1. Stævne beretning for 2012

 

 1. Revideret regnskab for 2012 forelægges til godkendelse.
 2. Behandling af indkomne forslag.
 3. Valg:

-Formand Heidi Hemmingsen På valg

- Næstformand Gitte Storgaard har valgt at udtræde af bestyrelsen før tid. 

-kasserer Camilla Breck, på valg
- Sekretær: Anja R. Sørensen, ikke på valg
 

-Medlem Peter Kruize ønsker ikke genvalg    

-Medlem Alice Nielsen, ikke på valg
 

-Supplant Bjørk er udtrådt af bestyrelsen

Der skal vælges 2 nye medlemmer til bestyrelse samt 1 supplant

          Valg af cafeterieudvalg
9.        Team HHR
10. uddeling af pokaler - championater
11. evt.

Generalforsamling 2010

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Valg af referent.

 

 1. Bestyrelsens beretning for 2010

 

 1. Stævne beretning for 2010 og 2011 

 

 1. Revideret regnskab for 2010 forelægges til godkendelse.
 2. Ændring af kontigent 
 3. Behandling af indkomne forslag.
 4. Valg:

-Formand Heidi Hemmingsen ikke på valg

- Næstformand Gitte Van Mejer på valg

-kasserer Camilla Breck ikke på valg 

-Medlem Kim Dueholm ønsker ikke genvalg,   

-Supplant Karin ønsker ikke genvalg 

-Supplant Peter Kruize på valg

9.
Valg af 1 revisorer 
10           Valg af cafeterieudvalg
11.        Evt. 
 

Afholdes hos HHR, Kirkevej 20, Jægerspris klokken 19.00 i gårdbutikken 

 

Referat fra Generalforsamling

8. marts 2011

 

Valg af Dirigent:                Heidi Hemmingsen

Valg af referent:                 Camilla Breck

 

Fra bestyrelsen er:               Heidi Hemmingsen

                                            Camilla Breck

                                            Peter Kruize

                                           

Ej mødt fra bestyrelsen:     Gitte Storgaard

                                            Kim Dueholm

                                            Karin

 

Formandens beretning fra 2010

 

Vedr. Stævner har det været svært at trække equipager til i klubklasserne og dette har været grunden til de aflysninger der har været i 2010.

 

Efter sommeren tog bestyrelsen en beslutning om at flytte HHR til andre faciliteter, hvor vi ser frem til nogle bedre/større stævner og dette er også vores målsætning for 2011, at kunne afholde flere distrikt stævner, der vil trække flere equipager og gæster til stedet.

 

Pga. flytning fra rideskolen har vi mistede en del medlemmer, da mange af dem var elever på stedet. Vi vil i 2011 dog ikke fokusere så meget på dette, men hellere som sagt se frem mod nogle stævner.

 

En lille reminder! I 2013 har vi 75 års jubilæum.

 

Camilla Breck gennemgår regnskabet for 2010. Ingen bemærkninger!

 

Ændringer i medlemskontingent.

                                            Junior            Senior

Nuværende priser:              250,-              350,-              (halvårligt)

 

Frem ad rettet:                    200,-              275,-              (halvårligt)

 

Rabat.

Priser for 1 år                      350,-              450,-              (årligt)

 

Ingen ændringer for passive medlemmer.

 

Afstemning om ændringer:                                            Enstemmig JA

 

 

 

 

 

 

Valg af bestyrelse.

 

Formand                             Heidi Hemmingsen             ikke på valg

Næst formand                    Gitte Storgaard                   på valg                                Valgt

Kasserere                            Camilla Breck                     ikke på valg

Bestyrelse medlem             Kim Dueholm                     Ønsker ikke genvalg

Bestyrelse medlem             Karin                                   Ønsker ikke genvalg

Suppleant                            Peter Kruize                        på valg                                Valgt

 

Nye medlemmer:

 

Bestyrelse medlem             Alice Nielsen                      Valgt

Bestyrelse medlem             Anja Sørensen                    Valgt

Suppleant                            Bjørk

 

Revisor (godkender regnskab 2011)

 

Susanne Rosenlund Hansen

 

Kantinen.

 

Connie og Lone ønsker ikke længere at drive kantinen.

Bjørk overtager hermed denne opgave.

 

 

Tak for god ro og orden J På gensyn ved årets stævner og arrangementer.

HUSK Åbenthus i april 2011, se mere på hjemmesiden.

 

 

 

 

 

                                           

Generalforsamling 9. marts 2010

Referat fra generalforsamlingen d. 9. marts 2010 HHR.

 

1.

Kim Dueholm blev valgt som dirigent, han takket for valget og bød velkommen.

 

2.

Connie Hjort blev valgt som referent

 

3.

Beretningen for 2009: Formand Heidi M Hemmingsen berettet,

-           at der var blevet lavet 3 hold ryttermærke 2 i rm1, 1 i rm2 samt rm 3 og 4 over et weekendkursus.

-           Der blev opfordret til, at komme til arbejdsdage da det altid er de samme personer som stiller op. Betingelsen er at alle medlemmer deltager, som bruger ridehus, ridebane eller springbane.

-           Det årlige juleoptog til rejsestalden var igen i år en succes med rigtig mange rytter og heste klædt ud som nisser. Det er en tradition der vil blive holdt fast i.

-           I år 2009 har der været omkring 116.000 besøg på HHR´s hjemmeside.

 

 

4.

Stævneberetning for 2009: Formand Heidi M Hemmingsen berettet,

- Der er afholdt 2 distriktsstævner, 1 klubstævne samt 2 rideskolestævner

 

- Klubmesterskabet for 2009 blev aflyst, men vil blive afhold i første halvår af 2010.

 

- Der mangler hjælper til stævnerne, det er sådan, at man er forpligtet til at hjælpe til stævnerne 2 timer, hvis man starter for HHR på hjemmebane. Denne regel vil blive vægtet højt fremover.

 

- Tilmelding til rideskolestævner har været svært at administrer dette skal der rettes op på.

 

5.

Regnskabet blev godkendt uden kommentar.

 

6.

Der var ingen indkomne forslag.

 

7.

Bestyrelsen består nu af:

Formand Heidi m Hemmingsen

Næstformand Gitte Van Meyer

Kassere Camilla breck (blev genvalgt)

Medlem Karin (blev valgt)

Supplant Peter Kruize

 

Lone Terp samt Signe Spangenberg er udtrådt af bestyrelsen

 

8.

Marlene Jensen blev valgt som revisorer

 

9.

Det var rigtigt godt så mange af klubbens unge mennesker var mødt op som godt ville vælges til juniorudvalget.

Juniorudvalget består nu af:

Louise

Mie

Freja Kruize

Mathilde K. Madsen

Cecilie Terp

Cecilie Haugaard

 Emma Dueholm

Sara Andersen

Kim Dueholms kone Ann vil være voksen repreantant

 

10.

Connie Hjort og Lone Andersen fortsætter som ansvarlige af cafeteriet.

-           Dog kunne der godt bruges mere hjælp til stævnerne.

 

11.

Championat 2009:

Mest vindende på hjemmebane dressur:

-           Freja Kruize/Timon

 

Mest vindende på udebane dressur

-           Emma Dueholm/Lille Prins

 

Mest vindende på hjemmebane spring:

-           Cecilie Haugaard/Frida

 

Mest vindende på udebane spring

-           Michelle Christiansen/Samson

 

12.

Evt:

-           Der kom forslag om at lave en græsslånings plan, det blev vedtaget.

-           Heidi opfordret til at der bliver sendt ind til rytterprofil, som ligger på nettet.

-           Der blev ønsket mere sikkerhed omkring juleoptoget når der bliver redet fra Rejsestalden, forslaget kunne være, at der bliver sagt i mikrofonen når vi forlader stedet.


Dagsorden


Generalforsamling d. 09. Marts 2010 HHR

Sted: Rejsestalden, Hovedgaden 29A, Jægerspris klokken 19.00
 

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Valg af referent.

 

 1. Bestyrelsens beretning for 2009

 

 1. Stævne beretning for 2009

 

 1. Revideret regnskab for 2009 forelægges til godkendelse.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

 

 1. Valg:

-Formand Heidi Hemmingsen på valg *

- Næstformand Gitte Van Mejer ikke på valg

-kasserer Camilla Breck ikke på valg                                                                                

-Medlem Kim Dueholm ønsker genvalg,

-Medlem Lone Terp ønsker ikke genvalg *

-Supplant Karin ønsker valg til bestyrelsen

-Supplant Signe Spangenberg ønsker ikke genvalg *

 

8.             Valg af 1 revisorer

9.             Valg af juniorudvalg
10.           Valg af cafeterieudvalg

11.          Championat for 2009 (Uddeling af erindringspokaler samt overrækkelse af vandrepokaler til de nye vinder

12.          Evt. 
   -
Valg af sponsorudvalg

 

 

Generalforsamling 28. januar 2009

  Tak til dem som deltog i generalforsamlingen.Dagsorden


Generalforsamling d. 28. januar 2009 HHR

Sted: Rejsestalden, Hovedgaden 29A, Jægerspris klokken 19.00
 

 1. Valg af dirigent. Kim Dueholm

 

 1. Valg af referent. Connie Hjort

 

 1. Bestyrelsens beretning for 2008.

 

 1. Stævneudvalgets beretning for 2008.

 

 1. Revideret regnskab for 2008 forelægges til godkendelse.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

 

 1. Valg: Formand Heidi Hemmingsen ikke på valg, Næstformand Gitte Van Mejer ikke på valg, kasserer Camilla Breck ikke på valg .                                                                            Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer Medlem Kim Dueholm ønsker genvalg, medlem Lone Terp ønsker evt. genvalg. (Der vælges for 2 år af gangen)

 

 1. Valg af 2 suppleanter, Signe Spangenberg ønsker genvalg (På valg er Karin)

 

 1. Valg af 1 revisorer

 

 1. Valg af stævneudvalg. Gitte Heiden er på valg, øvrige medlemmer ønskes valgt.

 

 1. Valg af cafeterieudvalg. Connie er på valg for indkøb og regnskab, koordinator person/personer ønskes valgt, medhjælper ønskes valgt.

 

 1. Championat for 2008.(Uddeling af erindringspokaler samt overrækkelse af vandrepokaler til  de nye vindere).

 

 1. Evt.

Rejsestalden