Skovkort

Ridning i skovene

I Færgelunden og Nordskoven er der udlagt ridestier.

Af hensyn til skovens øvrige gæster må der ikke rides uden for de markerede ridestier.

For at benytte ridestierne skal man have et gyldigt ridekort, som kan købes ved henvendelse til:

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse
Postboks 29
3630 Jægerspris
email: kf@kongfrederik.dk

Ridekortet kan også bestilles her: Bestil ridekort

Husk at vise hensyn til gående.