Hver ekvipage kan starte 2 gange på dagen i 2 forskellige klasser

Ryttere over 16 år må ride på pony, såfremt ekvipagen er harmonisk og starter i hesteklasserne

Regler for klubmesterskaber i dressur:

Rytteren skal være medlem af HHR

Vinderen er den ekvipage der opnår den højeste procent sammenlagt i henholdsvis alle ponyklasser eller alle hesteklasser.

Der skal som minimum være 3 ekvipager for at klubmesterskabet kan afholdes

Handicap:

Da vi forventer at hver ekvipage naturligvis melder til det niveau og sværhedsgrad, hvor ekvipagen hører hjemme, har vi i år valgt at indføre handicaps, således at det IKKE er en fordel at melde ned i klasserne.

Ekvipagen får lagt point oven i sin samlede score. Disse point er kun gældende i klubmesterskabet- ikke i den individuelle klasse.

Pointene er som følger:

LD2: 0 point

LC2: 2 point

LB2: 4 point

LA2: 6 point

LA4: 8 point

MB0: 10 point

 

Regler for klubmesterskabet i spring:

Rytteren skal være medlem af HHR

Vinderen er den ekvipage der opnår færrest fejl i den hurtigste tid

Der skal minimium være 3 ekvipager for at klubmesterskabet kan afholdes i henholdsvis alle ponyklasser eller alle hesteklasser.

Handicap:

Da vi forventer at hver ekvipage naturligvis melder til det niveau og sværhedsgrad, hvor ekvipagen hører hjemme, har vi i år valgt at indføre handicaps, således at det IKKE er en fordel at melde ned i klasserne.

Ekvipagen får fratrukket tid for hver klasse. Denne tid er kun gældende i klubmesterskabet- ikke i den individuelle klasse.

Tiderne er som følger:

LF: 0 sekunder

LE: 0,5 sekunder

LD: 1 sekund

LC: 1,5 sekunder

LB: 2 sekunder

LA: 2,5 sekunder

Klasse 18: LF metode B0 er IKKE en del af klubmesterskabet, men kan bruges som opvarmning for de ekvipager der ikke rider højere end LF

Propositioner:

Dressur:

Klasse 1: LD2 B pony

Klasse 2: LC 2 B pony

Klasse 3: LB2 B pony

Klasse 4: LA2 B pony

Klasse 5: LA4 B pony

Klasse 6: LD2 B hest

Klasse 7: LC2 A hest 

Klasse 8: LB2 A hest

Klasse 9: LA2 A hest

Klasse 10: LA4 A hest

Klasse 11: MB0 A hest

Spring

Klasse 12: LF pony B4

Klasse 13: LE pony B4

Klasse 14: LD pony B4

Klasse 15: LC pony B4

Klasse 16: LB** pony B4

Klasse 17: LA** pony BA

Klasse 18: LF hest B0

Klasse 19: LF hest B4

Klasse 20: LE hest B4

Klasse 21: LD hest B4

Klasse 22: LC hest B4

Klasse 23: LB** hest B4

Klasse 24: LA** hest B4

 

Indskud:

85 kr. pr. start

Tilmelding:

Skal ske på mail: hornsherred@live.dk eller via www.go.rideforbund.dk. Indskud overføres til konto 0425605271 reg 1342. Husk navn på rytter og hest. For spørgsmål kontakt Anja tlf 22 999 579. Tilmeldingsfristen er mandag d. 23. september 2013

Sted:

Stævnet afholdes på HHR, Kirkevej 20, 3630 Jægerspris. Der rides udendørs på bane med fiberbund, og opvarmning er indendørs i 20x60 ridehus

Øvrigt:

Stævnet er åbent for alle der er medlem af en klub under DRF.

DRFs reglement er gældende hvor intet andet er anført.

Efteranmeldelse er muligt i det omfang tidsplanen tillader til 100 i indskud.

Rosetter til de placerede og ærespræmie til minimum 1. pladsen.

Ponyklasserne bliver kun kategoriopdelt i springningen - ikke i dressuren

Trækker og opråber er tilladt i klasse 1 og 6